Νέα
2310566767

Νέα

GDPRΥποβλήθηκαν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, 17 καταγγελίες σχετικά με διενέργεια παράνομων τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας ΖΕΝΙΘ - Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.

Η ΖΕΝΙΘ πραγματοποιεί, τόσο η ίδια, όσο και μέσω εξωτερικών συνεργατών, τηλεφωνικές κλήσεις προς υποψήφιους πελάτες, προκειμένου να τους ενημερώσει για νέα προϊόντα της, τυχόν εκπτώσεις και προνόμια.

Η ΖΕΝΙΘ επέχει θέση υπεύθυνου επεξεργασίας, οι δε εξωτερικοί συνεργάτες (call centers) επέχουν θέση εκτελούντων την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων για λογαριασμό της ΖΕΝΙΘ κατά την άσκηση της ως άνω δραστηριότητας.

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι λόγω σφάλματος στην εφαρμογή της εκτελούσας την επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις σε συνδρομητές που είχαν ενταχθεί στο μητρώο 11, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Στο με αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2653/19-04-2021 υπόμνημα η One Way Private Company (call center της ZENIΘ), προσδιορίζει το συστημικό λάθος, δηλαδή ότι από παράλειψη υπαλλήλου δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εξαίρεσης των συνδρομητών που έχουν ενταχθεί στο μητρώο του άρθρου 11 από τις «κρύες λίστες» τηλεφωνικών αριθμών που καλούσε ο dialer. Το ζήτημα δεν αφορούσε όλες τις λίστες αλλά ένα μικρό αριθμό αυτών.

Η Αρχή επέβαλε στην εκτελούσα την επεξεργασία One Way Private Company πρόστιμο 30.000 ευρώ για παραβίαση του άρθρου 32 παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 3, περ. γ του ΓΚΠΔ. Επίσης επέβαλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας ZENΙΘ, την κύρωση της επίπληξης για παράβαση του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ του ΓΚΠΔ.

Η Alpha Plan Consultants, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μπορεί να βρίσκεται δίπλα σας αναλαμβάνοντας την παρακολούθηση του Συστήματος GDPR που εφαρμόζει η επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας.